A efectes del previst a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, Màgic Jaïr informa els usuaris de la seva web de l'existència d'un fitxer automatitzat amb dades de caràcter personal creat per tal de realitzar el manteniment i la gestió de la relació dels sol·licitants d'informació o usuaris que hi han accedit mitjançant els formularis electrònics d'aquesta web o bé per mitjà del correu electrònic.

Les dades que facilita a Màgic Jaïr tenen com a finalitat gestionar la seva sol·licitud, facilitar la informació i/o serveis que ens demani i poder oferir-li'n de nous.

L'enviament de les dades, mitjançant l'ús de formularis electrònics d'aquesta web o de missatges de correu electrònic, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats. Les dades no seran cedides a tercers. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a Màgic Jaïr són reals i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació.

Llevat dels camps en què s'indiqui el contrari, l'entrega de la informació de dades personals tindrà un carácter voluntari, sense que la negativa a facilitar aquesta informació impliqui una disminució en la qualitat o quantitat dels serveis que l'usuari sol·liciti. La no complimentació dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes imposibilitarà que Jaïr Màgic pugui oferir els serveis que seleccioni, gestionar sol·licituds o remetre la infomració demanada.

Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició
L'usuari podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstes per la propia LOPD.

Per a la seva cmoditat, podrà exercir els drets abans mencionats adreçant-se a la nostra adreça de correu electrònic: jair@magicjair.com

Disseny de la web: Àbakos